ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά
δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών που συλλέγει ο ιστότοπος iteayou.com, κατά
τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του δικτυακού τόπου
iteayou.com.
Επίσης, η παρούσα σύμβαση καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και
διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών / μελών από το
iteayou.com προς τις τυχόν συνδεδεμένες εταιρείες με αυτό. Η παρούσα σύμβαση δεν
καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών / χρηστών / μελών του
iteayou.com και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την
ιδιοκτησία του iteayou.com.
Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,
συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το iteayou.com δεν ευθύνεται για
οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών,
επιλογών και περιεχομένων του iteayou.com στις οποίες προβαίνει με δική του
πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το iteayou.com συλλέγει προσωπικά δεδομένα α) όταν ο επισκέπτης / χρήστης εγγράφεται
στις υπηρεσίες του β) όταν χρησιμοποιεί τα προϊόντα ή / και τις υπηρεσίες του και γ) όταν
επισκέπτεται τις σελίδες του ή/και εισέρχεται στα προωθητικά / διαφημιστικά
προγράμματά του.
Κατά την εγγραφή του επισκέπτη / χρήστη στο iteayou.com οι ζητούμενες πληροφορίες
είναι: Όνομα, Επίθετο, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), Τηλέφωνο, Διεύθυνση, Πόλη,
Χώρα, Χρήστης.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ή/ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το iteayou.com δίνει το δικαίωμα στους χρήστες / μέλη να διαγράψουν τα προσωπικά τους
δεδομένα, να διορθώσουν ή/και ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να
αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, ανά πάσα χρονική στιγμή, επισκεπτόμενοι απλώς την
σχετική υπηρεσία του iteayou.com.

ΔΙΟΧΕΥΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

O ιστότοπος iteayou.com δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή
καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των
επισκεπτών / χρηστών / μελών του iteayou.com σε κανένα τρίτο φορέα. Το iteayou.com
μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών του σε
τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν:
Έχει τη ρητή συγκατάθεση των επισκεπτών / χρηστών / μελών για τη διοχέτευση
προσωπικών δεδομένωνΗ διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και
φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το iteayou.com καθίσταται αναγκαία για την
υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των χρηστών / μελών. Τα νομικά και φυσικά
πρόσωπα που συνεργάζονται με το iteayou.com έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα
προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες/μέλη του iteayou.com καταθέτουν σε αυτό μόνο στο
βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς το iteayou.com.
Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες
και μόνο αρχές.

COOKIES

iteayou.com μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη
ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του iteayou.com. Τα cookies είναι μικρά αρχεία
κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν
λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του.
Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη σε
συγκεκριμένες υπηρεσίες του iteayou.com και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να
καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του iteayou.com είναι χρήσιμες ή
δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης / χρήστης του iteayou.com μπορεί να
ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για
τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του iteayou.com, είτε να μην επιτρέπει
την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης /
χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του iteayou.com δεν επιθυμεί την
χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις
υπηρεσίες αυτές.

ΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ SITES
Το iteayou.com περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites) τα
οποία δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) . Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το iteayou.com για τους Όρους Προστασίας
των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών τους οποίους οι φορείς αυτοί
ακολουθούν .

ΣΕΛΙΔΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ (HOMEPAGES)
Το iteayou.com δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο το οποίο αναρτούν
ή/και δημοσιεύουν οι χρήστες / μέλη στις προσωπικές τους σελίδες (Homepages). Αλλοι
χρήστες / μέλη επισκέπτονται τις προσωπικές αυτές σελίδες με δική τους ευθύνη. Εάν το
iteayou.com λάβει ειδοποίηση ότι το περιεχόμενο σε κάποια/ες από τις προσωπικές
σελίδες που φιλοξενεί θίγει τρίτα πρόσωπα ή/και παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα
τρίτων προσώπων διατηρεί το δικαίωμα να προβεί άμεσα και χωρίς προειδοποίηση σε
διαγραφή των σχετικών σελίδων ή/και του χρήστη/μέλους που προέβη στη σχετική
ανάρτηση ή/και δημοσίευση. Η παρούσα ρήτρα ισχύει για κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες,
ηχητικά αρχεία, αρχεία video, και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που μπορεί οι
χρήστες/μέλη να αναρτούν/δημοσιεύουν στις προσωπικές τους σελίδες.

IP ADDRESSES
H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο
και στη συνέχεια στο iteayou.com κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται
αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ
Για τη συμμετοχή του επισκέπτη/χρήστη σε ψηφοφορία που διενεργείται από το
iteayou.com δεν ζητούνται προσωπικά στοιχεία. Η ψήφος του επισκέπτη/χρήστη
καταγράφεται αποκλειστικά για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με τη θέση της
κοινής γνώμης πάνω σε ορισμένο ζήτημα. Οι ψηφοφορίες και τα αποτελέσματά τους
αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ιδιοκτήτη του site

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Επισκέπτες/χρήστες του iteayou.com που είναι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να έχουν
πρόσβαση στις υπηρεσίες του iteayou.com που μπορεί να θεωρούνται ακατάλληλες για
ανηλίκους και οι οποίες δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν από το iteayou.com. Σε κάθε
ενότητα ή υπηρεσία που μπορεί να περιέχει υλικό ακατάλληλο/προσβλητικό/ανήθικο
υπάρχει προειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες
αυτοβούλως επισκεφτούν σελίδες με υλικό ακατάλληλο/προσβλητικό/ανήθικο και το οποίο
δεν είναι δυνατό να ελέγχεται συνεχώς,το iteayou.com δεν φέρει καμία ευθύνη.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των
υπηρεσιών του iteayou.com υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις
σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου
και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις
αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ.
207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και
του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι
διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και
ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος – αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου –
πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο,
οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος
τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το iteayou.com διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων
προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών
και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης
δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται
στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του iteayou.com.